Rectangular Tube

แป็บแบน มีลักษณะเป็นแท่งทรงยาว มีรูกลวงตรงกลาง  มี 4 มุม ด้านไม่เท่ากัน ด้านกว้างและด้านแคบ หรือที่เรียกว่า หน้ากับขา  มีหลากหลายขนาด หลายความหนา  ใช้กับงานทำโครงหลังคา  คานต่างๆ ที่รับน้ำหนักไม่มาก งานเฟอร์นิเจอร์  และงานต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rectangular Tube”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×
Product added to cart

No products in the cart.