Channel

เหล็กรางน้ำ    มีลักษณะหน้าตัดเป็นรูปตัวยู  ลักษณะหน้ากว้าง 1ด้าน  มีหน้าแคบ 2 ข้าง คล้ายตัวอักษรยู ส่วนใหญ่จะใช้กับงานโครงสร้างบันได คานรับน้ำหนักรถบรรทุกขนาดใหญ่  งานประกอบชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Channel”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×
Product added to cart

No products in the cart.