Hot Rolled Coil

เป็นเหล็กทรงแผ่นรีดร้อนขึ้นรูปเป็นม้วน  เป็นวัตถุดิบในการนำมาแปรรูปเหล็กรีดเย็น  โดยการนำมาตัด ซอย ให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ  แล้วนำมาขึ้นรูปเป็นเหล็ก แป๊บสี่เหลี่ยม แป๊บกลม เหล็กตัวซี  เหล็กแผ่นดำ  เหล็กแบน  หรือนนำไปตัดงานชิ้นส่วนในการประกอบในอุตสาหกรรมเหล็กต่างๆ

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hot Rolled Coil”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×
Product added to cart

No products in the cart.