Angle

เหล็กฉาก  มีลักษณะหน้าตัดจะเป็นรูปตัวแอล  เหมาะสำหรับงานเสาส่งสัญญาณ เช่น เสาสัญญาณโทรศัพท์ เสาวิทยุสื่อสารขนาดใหญ่  เสาไฟฟ้าแรงสูง  โครงสร้างยึดเสาอาคาร  คานวางเชลล์วางสินค้า  อะไหล่เครื่องจักร  มุมขอบประตูหน้าต่าง และงานอื่นๆ ตามความต้องการผู้ใช้งาน

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Angle”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×
Product added to cart

No products in the cart.