H Beam

เหล็กที่มองจากหน้าตัดแล้วจะเป็นรูปตัว เอช  มีลักษะด้านปีกยาวเท่ากัน สามารถรองรับน้ำหนักได้มาก  เหมาะกับงานขึ้นโครงอาคาร   ทำเสาอาคารโรงงาน คานในงานบ้านพักอาศัย หรืองานก่อสร้างขนาดเล็ก

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “H Beam”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×
Product added to cart

No products in the cart.