Square Tube

เหล็กแป๊บสี่เหลี่ยม  มี 4 มุม ลักษณะรูปร่างหน้าตัดเท่ากันทุกด้าน  มีหลากหลายขนาด หลายความหนา   เหมาะกับการใช้งานทำโครงสร้างที่รับน้ำหนักไม่มาก  เช่น งานโครงหลังคา  เฟอร์นิเจอร์  เสาโครงสร้างต่างๆ