I Beam

ลักษณะหน้าตัด เหล็กจะเป็นรูปตัว ไอ นอกจากแข็งแรงทนทานแล้ว ยังรับแรงกระแทกได้ดี จึงเป็นที่ต้องการอย่างมากในการนำไปทำเป็นรางวิ่งของเครนยกสินค้าตามโรงงานอุตสาหกรรม  งานรองรับเครื่องจักรหรือสินค้าขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมาก