H Beam

เหล็กที่มองจากหน้าตัดแล้วจะเป็นรูปตัว เอช  มีลักษะด้านปีกยาวเท่ากัน สามารถรองรับน้ำหนักได้มาก  เหมาะกับงานขึ้นโครงอาคาร   ทำเสาอาคารโรงงาน คานในงานบ้านพักอาศัย หรืองานก่อสร้างขนาดเล็ก